BILIETŲ GRAŽINIMO IR DATOS KEITIMO TAISYKLES

Šios BILIETŲ GRAŽINIMO IR DATOS KEITIMO TAISYKLES reglamentuoja KLIENTO, nupirkusio bilietą į DVASINES-PRAKTIKOS.LT projekto rėmuose organizuojamą RENGINĮ, teises atšaukti savo vietos rezervavimą arba pakeisti rezervuoto renginio vietą ar datą.

 

1. DOVANŲ KUPONO užsakymas

1.1.Pateikiant prašymą užsakyti DOVANŲ KUPONĄ, KLIENTAS užpildo DOVANŲ KUPONO rezervavimo formą DVASINES-PRAKTIKOS.LT svetainėje, pasirenka jam tinkantį DOVANŲ KUPONO variantą, turintį skirtingą galiojimo terminą, pateikia kitus DOVANŲ KUPONO rezervavimui reikalingus duomenis.

1.2. DVASINES-PRAKTIKOS.LT svetainė išsiunčia KLIENTUI elektroninį laišką su apmokėjimo už DOVANŲ KUPONĄ instrukcijomis ir nuorodą į šias BILIETŲ GRAŽINIMO IR DATOS KEITIMO TAISYKLES.

1.3. KLIENTAS susipažįsta su šiomis BILIETŲ GRAŽINIMO IR DATOS KEITIMO TAISYKLĖMIS, priima jas ir patvirtina DOVANŲ KUPONO pirkimą, atlikdamas apmokėjimą bankiniu pavedimu, bei išsiųsdamas pavedimo atlikimo kopiją projektui DVASINES-PRAKTIKOS.LT, elektroninio pašto adresu info@dvasines-praktikos.lt.

1.4. DVASINES-PRAKTIKOS.LT svetainė sugeneruoja KLIENTUI DOVANŲ KUPONĄ su UNIKALIU KODU, ir išsiunčia DOVANŲ KUPONĄ PDF formatu, kliento nutodytu elektroninio pašto adresu.

1.5. DOVANŲ KUPONO galiojimo periodu DOVANŲ KUPONE nurodytą UNIKALŲ KODĄ galima panaudoti kaip apmokėjimo patvirtinimą, laisvos vietos GRUPINIAME RENGINYJE apmokėjimui (nurodant UNIKALŲ KODĄ rezervacijos metu arba išsiunčiant UNIKALŲ KODĄ vietoje pavedimo kopijos).

1.6. GRUPINIU RENGINIU laikomas tas DVASINES-PRAKTIKOS.LT renginys, kuriame yra laisvų vietų ir iki kurio liko ne mažiau nei 14 kalendorinių dienų. GRUPINIŲ RENGINIŲ, kuriuose yra laisvų vietų sąrašas matomas vietos rezervavimo formose adresu  https://dvasines-praktikos.lt.

1.7. Atliekant apmokėjimą už renginį tiek bankiniu pavedimu, tiek ir DOVANŲ KUPONU galioja visos žemiau nurodytos VIETOS RENGINYJE rezervavimo bei RENGINIO DATOS arba VIETOS keitimo taisyklės.

 

2. VIETOS RENGINYJE rezervavimas

2.1. KLIENTAS pasirenka jį dominantį DVASINES-PRAKTIKOS.LT projekto rėmuose organzuojamą renginį, užpildo DVASINES-PRAKTIKOS.LT svetainėje VIETOS RENGINYJE rezervavimo formą, pasirenka jam tinkantį RENGINĮ, pateikia kitus VIETOS RENGINYJE rezervavimui reikalingus duomenis.

2.2. DVASINES-PRAKTIKOS.LT svetainė išsiunčia KLIENTUI elektroninį laišką su apmokėjimo už pasirinktą RENGINĮ instrukcijomis ir nuorodą į šias BILIETŲ GRAŽINIMO IR DATOS KEITIMO TAISYKLES.

2.3. KLIENTAS susipažįsta su šiomis BILIETŲ GRAŽINIMO IR DATOS KEITIMO TAISYKLĖMIS, priima jas ir patvirtina VIETOS RENGINYJE rezervavimą atlikdamas APMOKĖJIMĄ UŽ RENGINĮ:

2.3.1 arba išsiųsdamas projektui DVASINES-PRAKTIKOS.LT DOVANŲ KUPONĄ arba jame esantį UNIKALŲ KODĄ elektroninio pašto adresu info@dvasines-praktikos.lt.

2.3.2 arba atlikdamas apmokėjimą bankiniu pavedimu, bei išsiųsdamas pavedimo patvirtinimo kopiją projektui DVASINES-PRAKTIKOS.LT, elektroninio pašto adresu info@dvasines-praktikos.lt.

2.4. APMOKĖJIMAS UŽ RENGINĮ bankiniu pavedimu arba DOVANŲ KUPONO UNIKALAUS KODO panaudojimas vietoje apmokėjimo yra laikomi BILIETO Į RENGINĮ PIRKIMU.

2.5. Pinigai už nupirktus bet nepanaudotus DOVANŲ KUPONUS bei BILIETUS nėra grąžinami.

2.6. DVASINES-PRAKTIKOS.LT svetainė, gavusi APMOKĖJIMĄ UŽ RENGINĮ patvirtinimąišsiunčia KLIENTUI elektroninį laišką apie VIETOS RENGINYJE PATVIRTINIMU.

 

3. RENGINIO DATOS arba VIETOS keitimas

3.1. Turint galiojantį BILIETĄ Į RENGINĮ ir esant poreikiui RENGINIO VIETĄ arba DATĄ galima keisti, tačiau tik likus ne mažiau nei 14 kalendorinių dienų iki apmokėto RENGINIO pradžios.

3.2. RENGINIO VIETOS arba DATOS keitimas įmanomas į bet kurį kitą vėlesnį identišką RENGINĮ,  kuriame dar yra laisvų vietų. DATOS arba VIETOS keitimo kaina: 20 €.

3.3. RENGINIO VIETOS arba DATOS keitimas atliekamas sekančiai:

3.3.1. KLIENTAS pareiškia norą pakeisti savo turimą galiojantį BILIETĄ Į RENGINĮ, parašydamas projektui DVASINES-PRAKTIKOS.LT, elektroninio pašto adresu info@dvasines-praktikos.lt, nurodydamas apmokėtą BILIETĄ ir norimą naują RENGINIO VIETĄ arba DATĄ.

3.3.2. DVASINES-PRAKTIKOS.LT svetainė patikrina laisvų vietų sarašą ir jei laisvų vietų į naują RENGINĮ yra, šsiunčia KLIENTUI elektroninį laišką su patvirtinimu to, kad laisvų vietų yra ir kad galima atlikti DATOS arba VIETOS ketimo mokestį.

3.3.3. KLIENTAS atlikdama apmokėjimą bankiniu pavedimu, bei išsiunčia pavedimo patvirtinimo kopiją projektui DVASINES-PRAKTIKOS.LT, elektroninio pašto adresu info@dvasines-praktikos.lt

3.3.4. DVASINES-PRAKTIKOS.LT svetainė išsiunčia KLIENTUI elektroninį laišką apie sėkmingą RENGINIO DATOS arba VIETOS keitimą.

 

4. BILIETŲ GRAŽINIMO IR DATOS KEITIMO TAISYKLIŲ keitimas

4.1. DVASINES-PRAKTIKOS.LT turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šias BILIETŲ GRAŽINIMO IR DATOS KEITIMO TAISYKLES, apie tai pranešdamas šioje interneto svetainėje.

4.2. Tolimesnis naudojimasis DVASINES-PRAKTIKOS.LT paslaugomis reiškia šių taisyklių priėmimą laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

4.3. Ši BILIETŲ GRĄŽINIMO IR DATOS KEITIMO TAISYKLIŲ versija atnaujinta ir paskelbta 2022-07-01 dieną.

 

VšĮ Dvasinės praktikos
Kodas: 306112920
info@dvasines-praktikos.lt
+37061007071

Leela žaidimas Vilniuje:
Studija "in mind"
Saltoniškių g. 31-315, Vilnius

Praktikos Kaune:
Studija "Dvasinės praktikos"
Kalantos g. 119-R1, Kaunas